Vilka är vi ?
Företaget A. ERIKSSONS KORROSIONSKONSULT AB startade 1972 sin verksamhet inom området elektrokemiskt korrosionsskydd.

Detta innebär en elektrokemisk process som stoppar korrosion på stålkonstruktioner nedgrävda i mark, under vatten eller ingjutna i betong. Som exempel kan här nämnas vatten- och gasledningar, hamnar, armeringsjärn i broar och andra betongkonstruktioner.

Företaget är ackrediterat inom området elektrokemiskt korrosionsskydd och bedriver normalt sin verksamhet inom Norden. Utrustning har även levererats till bl.a. Brasilien.

Läs mer på www.korrosionskonsult.se

Vem är jag ?
Jag heter Anders Eriksson och är på väg mot mogen ålder. 1972 startade jag ovannämnda företag, vilket inneburit total fokusering på en verksamhet som krävt maximalt engagemang – ett faktum som torde vara bekant för de flesta som driver ett fåmansbolag.

Med rötterna i Delsbo och med en arbetsrelaterad odyssé bakom mig har jag nu återvänt till hälsingska trakter, närmare bestämt till Bergvik intill Ljusnans strand i Söderhamns kommun.

I Bergvik äger företaget denna anläggning, vilken – enligt subjektiv bedömning – kan betraktas som en riktig ”pärla”, och som erbjuder goda chanser för andra företag att ta del av möjligheterna till diverse aktiviteter. Anläggningen förfogar över stora utrymmen i form av kontorslokaler samt ett flertal ekonomibyggnader och har – som tidigare nämnts - ett fantastiskt läge vid Ljusnan. Här ges förutsättningar för att skapa en fantastisk anläggning med tillgång till t.ex. en kursgård med tillhörande verksamhet, utställningar, övernattningar, må-gott-anläggning med möjlighet till rekreation……….